Ako má vyzerať kvalitná web stránka?

Aby sa web stránka dala považovať za kvalitnú, musí najmä splniť základnú úlohu. A to udržať pozornosť návštevníka. Zaujať ho natoľko, aby zo stránky hneď neodišiel. Naopak, v ideálnom prípade by sa návštevník stránky mal stať aj zákazníkom. Čo by teda takáto web page mala mať?

Účel webovej stránky

Veľmi dôležité je v prvom rade si ujasniť, aký účel má web page plniť. Ide o predajnú stránku? Má stránka slúžiť na prezentáciu firmy a jej činnosti? Alebo má pracovať ako komunikačný kanál? Tomuto účelu je samozrejme nutné prispôsobiť tak dizajn, ako aj celkový obsah stránky.

Kvalitný obsah

To, čo má návštevníka na stránke zaujať, nie je len dizajn a grafický obsah. Veľmi dôležité sú tiež texty. Tie vo veľkej miere ovplyvňujú správanie návštevníka webu a rozhodnú o tom, či zostane alebo odíde. Pri tvorbe textov si skutočne dajte záležať. Opäť veľa závisí od účelu stránky, ktorý ovplyvní aj jej obsah. V každom prípade však platí, že texty musia byť gramaticky správne. Návštevník by tu mal získať všetky potrebné informácie čo najskôr, zrozumiteľne a jednoducho. Je teda vhodné, ak sú dôležité informácie dostupné okamžite a návštevník sa k nim nemusí prácne „preklikávať“.

Pri tvorbe textov je potrebné myslieť aj na ich grafické členenie. Žiaduce je používanie nadpisov a podnadpisov. Vyhýbajte sa dlhým vetám a zbytočným „omáčkam“, ktoré aj tak nikto nečíta. Dôležité je odpovedať na otázky – čo, kedy, kde, ako a prečo.

Štruktúra webu

V prípade štruktúry webu jednoznačne platí heslo „v jednoduchosti je krása“. Ak sa návštevník na vašom webe nevyzná a takpovediac zamotá, pravdepodobne sklamaný odíde. Preto by ste mali myslieť na to, že návštevník by sa k hľadanej informácii vždy mal dostať maximálne po troch kliknutiach. Stránky a podstránky teda raďte tak, aby sa v nich klient akosi intuitívne vedel orientovať. Samozrejmosťou by mala byť aj navigácia.

Okrem týchto vecí by kvalitná web page mala byť vytvorená v súlade s pravidlami SEO optimalizácie pre vyhľadávače. Vďaka SEO dokážete zlepšiť jej pozíciu vo vyhľadávačoch a zvýšiť tak návštevnosť.